U tepu země


Jako „nejkrásnější bavorské geotopy" bývají díky své kráse, výjimečnosti, osobitosti nebo své vysoké vědecké hodnotě označovány vybrané objekty. Mají být pro veřejnost dobře dostupné, neboť právě ony dovolují jako okénkem pohlédnout do historie Bavorska. Stejnojmenným projektem je více než sto geotopů v Bavorsku představováno veřejnosti. V Národním parku FerienLand Bavorský les se nacházejí tři takovéto přírodní klenoty.

 

Bavorský zemský úřad pro životní prostředí Vám je popíše následovně:

 

BLOCKMEER U LUZNÉHO

Jedněmi z nejpůsobivějších skalnatých útvarů v Národním parku Bavorský les a zároveň známou geologickou atrakcí je Blockmeer u vrcholku Luzného .na ploše více než dvou set čtverečních metrů se hromadí žulové bloky divoce jeden přes druhý. Leták „Mnohonásobně blokovány! - nejkrásnější bavorské geotopy" PDF


ŽULY U TROJSTOLIČNÍKU

Masiv Třístoličníku je tvořen převážně žulou a vzhledem k její barvě, velikosti zrnka a minerálnímu složení zde můžeme rozlišovat na malém prostoru mnoho žulových variací. Takto vznikly skalnaté hory na vrcholku z „Třístoličníkové žuly", zatímco v okolí se vyskytují „Steinbergská žula", „Haidmühleská žula" a „Eisgarnská žula". Leták „Žulová stolička! - nejkrásnější bavorského geotopy" PDF


BUCHBERGER LEITE U BAVORSKÉHO KŮLU

Jedna z nejpůsobivějších rokelních krajin Bavorského lesa - strmé skalní útvary tlačí štěrkovité divké potoky do jejich hluboce sešněrovaných koryt. Zbytky pralesů přetrvávají v mechových a kapradinových soutěskách. „Pfahl" neboli „kůl" - v Německu jedinečný zlom v podloží Bavorského lesa - se zde jeví v temných, legendárních skalnatých formacích. Vzácní ptáci jako černý pecht, lednáček a vodní kos, vydra, netopýr a žluto-černě pruhovaný mlok skvrnitý nacházejí v Buchberger Leite svůj životní prostor. Leták „Elektrárna - nejkrásnější bavorské geotopy" v PDF

 

 TIPP: Seit 2002 findet jedes Jahr am dritten Sonntag im September (und im zeitlichen Umfeld) der bundesweite Tag des Geotops statt. Dabei werden von örtlichen Veranstaltern geführte Wanderungen und Veranstaltungen zu den Geotopen durchgeführt. Infos geben die örtlichen Touristinformationen.

 

Weitere Informationen über die "Schönsten Geotope Bayerns" finden Sie unter www.lfu.bayern.de.

 

 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt


Online buchenAlle Gastgeber
von:
bis:/bilder/standard/schlagzeilen/dort-wo-die-sonne-scheint.jpg

/bilder/standard/schlagzeilen/elefanten-auf-zwei-raedern.jpg